Pszczółkowe przedszkole
Strona Pszczolkowe Przedszkole wykorzystuje pliki cookies - dowiedz sie wiecej ...
Podziękowania dla rodziców
Nasi sponsorzy
Hurtownia Papiernicza Aga w Kłodnicy
Zakład Stolarski - Beniamin Grzesik
Sklep tekstylny EUREKA - Elżbieta Nowak
Silverado FUH - Janusz Korgól
Firma Handlowo-Usługowa - Adrian Baron
Wyrglas Firma Usługowa Ślusarstwo-Spawalnictwo Zbigniew Grasza
Usługi Budowlane - Dariusz Procko
Do pobrania
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Aktualnie online
» Gości online: 1

» Użytkowników online: 0

» Łącznie użytkowników: 29
» Najnowszy użytkownik: osoranini
Strona BIP
Realizowane programy
W roku szkolnym 2018/2019 realizujemy programy:
Grupa Gwiazdeczki - "Trampolina trzylatka" - D. Piechota, M. Rutkowska
Grupa Stokrotki - "Trampolina czterolatka" - PWN, Opracowanie zbiorowe, "Poznaję Świat ze Słoneczną Biblioteką - Marzanna Mazurek
Grupa Misie - "Wokół przedszkola" - W. Żaba-Żabińska, M. Kwaśniewska, J. Lendzion
Grupa Rybki - "Nasze przedszkole" - W. Żaba-Żabińska, M. Kwaśniewska
Grupa Wróbelki - "Szkoła nas woła" - D. Kucharska
oraz następujące programy własne:

"Magia muzyki i rytmu" - innowacja pedagogiczna. Autor - Tomasz Hrycak.
Celem ogólnym innowacji jest zapewnienie każdemu dziecku warunków dla jego wszechstronnego i harmonijnego rozwoju oraz kształtowanie różnych umiejętności, sprawności, postaw i nawyków.
Innowacja zawiera elementy edukacji muzycznej i rytmicznej. Realizowanie programu pozwoli rozbudzić u dzieci zamiłowanie do rytmicznego ruchu przy akompaniamencie muzyki lub śpiewu piosenki, rozwinąć pamięć muzyczną i ruchową oraz umiejętność uczenia się melodii, zapamiętywania ruchów i następstwa ruchów w powiązaniu z muzyką.

"Słucham, rozumiem, mówię" - innowacja pedagogiczna. Autor - Aneta Stukan
Innowacja dotyczy wczesnej profilaktyki logopedycznej. Zostaną nią objęte dzieci 3-4 letnie.
Cele innowacji:
- stymulacja słowna dziecka,
- zainteresowanie dziecka książką,
- usprawnienie narządów mowy,
- ćwiczenia słuchu fonematycznego,
- koordynowanie zaburzeń mowy.

"Hello Deutsch" - innowacja pedagogiczna z języka mniejszości narodowej - niemieckiego. Autor - Anita Biały
Cele programu:
- opanowanie sprawności żywego języka,
- osłuchanie dzieci z językiem niemieckim,
- stworzenie bazy leksykalnej przydatnej w kolejnym etapie edukacyjnym,
- zaszczepienie u dzieci motywacji do nauki,
- wprowadzenie elementów kultury niemieckiej,
- wpajanie tolerancji, poszanowania i akceptacji dla innych kultur.
Podczas realizacji programu dzieci będą uczyły się przedstawiać, witać się i żegnać, zwrotów grzecznościowych, nazw zabawek, warzyw, owoców i wiele innych słówek.

"Postawę dobrą chcę mieć dla zdrowia to ważna rzecz" - program gimnastyki korekcyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Autor - Iwona Doszko
Program przeznaczony jest dla dzieci 5-6 letnich uczęszczających do naszego przedszkola, u których w wyniku badania ortopedycznego stwierdzona została wada postawy.
Cele gimnastyki korekcyjnej:
- zapobieganie powstawaniu zaburzeń statyki ciała, gdy zaistniały warunki sprzyjające ich powstawaniu,
- wyrównywanie niedoboru ruchu u dzieci z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego,
- korygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała oraz oraz przeciwdziałanie ich utrwalaniu i pogłębianiu się,
- wytworzenie u dzieci nawyku utrzymywania prawidłowej postawy i umiejętności stosowania go w życiu codziennym,
- doprowadzenie sprawności fizycznej dziecka do stanu uznawanego za prawidłowy ...

"Odpady spod lady - recykling w przedszkolu" - program własny. Autor - Elwira Gramala
Program "Odpady spod lady - recykling w przedszkolu" to wykształcenie u dzieci dbałości o środowisko i umiejętność wykorzystania odpadów.
Cel programu:
- kształtowanie u dzieci prawidłowych postaw prospołecznych i proekologicznych.

"Fit przedszkolak" - program własny wspierający aktywność ruchową u dzieci przedszkolnych.
Autorki - Iwona Doszko, Anita Biały
Cele ogólne programu:
- propagowanie zdrowego stylu życia,
- rozwijanie sprawności ruchowej,
- podnoszenie wydolności organizmu,
- wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci,
- przygotowanie dziecka do świadomego uczestnictwa w różnych formach dziecięcej aktywności,
- uświadomienie konieczności dbania o swoje zdrowie.

Szalony dzień w przedszkolu - każdy dzień w przedszkolu może być ciekawy
Autor - Gabriela Mandalka
Cele ogólne programu - zintegrowanie społeczności przedszkolnej i włączenie dzieci sprawnych inaczej do wspólnej zabawy oraz rozwijanie pomysłowości, kreatywności i wyobraźni

Rozwijamy pasje i zdolności dzieci w wieku przedszkolnym
Autor - Gabriela Mandalka
Cele ogólne programu - wczesne rozpoznanie, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności dzieci, tworzenie warunków do osiągania sukcesów na miarę ich możliwości oraz promowanie ich na terenie przedszkola i w środowisku lokalnym

Przedszkolaki ćwiczą jogę - Agnieszka Zimerman
Cel główny programu - rozwijanie u dziecka ogólnej sprawności fizycznej i nabywania umiejętności interpersonalnych poprzez wykorzystanie systemu jogi
Cele programu: - zaspakajanie naturalnej potrzeby ruchu stymulującej harmonijny rozwój dziecka ,
- rozwijanie elastyczności i ruchliwości kręgosłupa i stawów,
- wzmacnianie mięśni oraz poprawienie ukrwienia organów wewnętrznych....

Terapeutyczny fitness na wesoło
Autor - Kamila Janicka
Cel Główny:
- rozwijanie zainteresowań dzieci, przygotowanie do dorosłego, ruchowego, aktywnego życia oraz kształtowanie pozytywnej postawy wobec aktywności ruchowej, umiejętność łączenia ruchu z muzyką
Cele szczegółowe:
- pokazanie fitnessu jako jednej z form aktywności ruchowej,
- wzmacnianie motywacji dzieci do rozwoju swoich zainteresowań, uzdolnień,
- uświadomienie dzieciom powodów i sensu starań o sprawność i zdrowie...

Lubimy siebie
Autor - Agata Kułakowska
Cel ogólny programu - wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym poprzez:
- wprowadzanie w świat wartości uniwersalnych i budowanie pozytywnego obrazu własnego "ja",
- akceptację samego siebie i innych,
- kształtowanie właściwych postaw wobec poznawanej rzeczywistości społeczno - kulturowej.

Jedz zdrowo - kolorowo
Autor - Agata Jajuga
Cele programu:

- stwarzanie możliwości do kulinarnego działania,
- wdrażanie podstaw racjonalnego odżywiania i higieny przyrządzania posiłków,
- czerpanie radości ze wspólnego przygotowywania posiłków...

Przedszkolne pląsy
Autor - Agata Jajuga
Cele ogólne programu:
- poznawanie tańców regionalnych, narodowych, towarzyskich,
- rozwijanie postawy twórczej, koordynacji i sprawności ruchowej,
- rozwijanie indywidualnych zdolności każdego dziecka, jego inicjatywy i samodzielności myślenia,
- kształtowanie prawidłowej postawy ciała,
- rozwijanie płynności i estetyki ruchu.